Challenge Nibi Na Sala Lyrics


Jara
ghorer khoka ghore ja..
jader ache ese lore ja..
jodi korar thake kore kha
jabi na sala …
kauke poroana koriye
chai kore debe puriye
tar choway paye mariye
jabi na sala, palabi na sala…….
challenge nibi na sala…
challenge nibi na sala…
challenge nibi na sala…
nibi na sala..nibi na sala..palabi na sala

bangla kothay bujhe ne
hobi takalei finish
lagte ele pabi teer
ami onno dhatur jinish
ei bujhe sujhe choll, mepe kotha bol
jaja fute ja, ar khute kha….
challenge nibi na sala…
challenge nibi na sala…
challenge nibi na sala…
nibi na sala..nibi na sala..palabi na sala

**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**
**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**

achena pothe ghate, takei powa jai
bipode sonkote sobbai tar ashay
darun himmote se eka aaglai..lai..lai lai
challenge nibi na sala…
challenge nibi na sala…
challenge nibi na sala…
nibi na sala..nibi na sala..palabi na sala

**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**
**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**

alpetei payei ghum
chore mathay tete agun
sathe amar samle cholbi bhai…
hole porei unnish bishh
dhora pore hobi haapis
samne ese porlei dholai…
challenge nibi na sala…
challenge nibi na sala…
challenge nibi na sala…
nibi na sala..nibi na sala..palabi na sala

Jara ghorer khoka ghore ja..
jader ache ese lore ja..
jodi korar thake kore kha
jabi na sala …
kauke poroana koriye
chai kore debe puriye
tar choway paye mariye
jabi na sala, palabi na sala…….
challenge nibi na sala…
challenge nibi na sala…
challenge nibi na sala…
nibi na sala..nibi na sala..hey nibi na sala

 

Share this

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *