Aye Khuda – Shatru Song LyricsAye Khuda – Shatru Bengali Movie Song Lyrics:


Ae khuda..Ae.. khuda..Ae..
khuda..

**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**
**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**

Ae khuda mujhse ho naho juda
dekhna gumsudha – ho na kavi
sajda kare abhi..
Ae khuda mujhse ho naho juda
dekhna gumsudha – ho na kavi
o..sajda kare abhi..

rekhechi chithi kurea
dekechi palok uriye..
dekhechi baraf uriye
saparsha chena chena
swapna dea kena
gondho chena chena
swapna diye kena
ure rakhuk, jure thakuk dure se jabe na..
Ae khuda mujhse ho naho juda
dekhna gumsudha – ho na kavi
o..sajda kare abhi..

**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**
**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**

rasta bohudur – jetuku chini
songee thakuk ei – chena kahini
batashe ek mutho
cherechi khor kuto
kinarate dariye
jodi na cchui pani – ki hobe ki jane
rekhechi pa bariye
saparsha chena chena
swapna dea kena
gondho chena chena
swapna diye kena
ure rakhuk, jure thakuk dure se jabe na..
Ae khuda mujhse ho naho juda
dekhna gumsudha – ho na kavi
o..sajda kare abhi..

**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**
**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**♪♪**

dur ese khele – kache na pawa
agun jalate – aseche hawa
joware mon gole – sowale mon jole
kon pothe jai ke jane
adorer arale ghumera darale
ki hobe sob se jane
saparsha chena chena
swapna diya kena
gondho chena chena
swapna dea kena
ure rakhuk, jure thakuk dure se jabe na..
rekhechi chithi kurea
dekechi palok uriye..
dekhechi baraf uriye
saparsha chena chena
swapna dea kena
gondho chena chena
swapna diye kena
ure rakhuk, jure thakuk dure se jabe na..
Ae khuda mujhse ho naho juda
dekhna gumsudha – ho na kavi
o..sajda kare abhi.. (2)
………………………………….

 

Share this

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *